KALENDEREN

 
Der vil løbende blive afholdt foredrag og kurser i caféen om f.eks. mad, personlig udvikling m.m.  
 
Foredrag kl. 19.00 på Café K-ærlig, Sønderportsgade 5, 6760 Ribe. Der er P-plads i Bispegade og på Sct. Catharinæ Plads.
 
--------------------------------------------------------------
 
Lone Kathrin Hansen guider dig...
  
#Nærvær #netværk #nydelse #nulstil #nu 
Et lille åndehul fra din måske travle hverdag.
Det handler om #spiritualitet - om at lytte til dine fornemmelser- at være dig med alt det du er og ønsker. Vi visualiserer - mediterer og laver øvelser.
Jeg guider dig - du stiller spørgsmål. Der er vand og sunde hapsere hver gang. Vi mødes 6 gange - start september 2018 - 1 gang hver 3 uge fra kl. 19.00 til kl. 21.30 pris for alle 6 gange.
Vi aftaler den første aften de andre datoer så medbring venligst din kalender. Sted café Kærlig sønderportsgade 5 Ribe. Pris for alle 6 gange kr. 1200 betaltes ved tilmelding på sms 30550221 eller kh@lonekathrinhansen.dk
 
 -------------------------------------------------------------------------------
Samtale middag - emnet TILGIVELSE
 
D. 5. september kl. 18.30 til 21.00
Vi sidder ved et langt bord max 12 deltagere
Indhold denne aften emne Tilgivelse og
tre retters menu incl. drikkevarer kr. 399
tilmelding på 71992119 - Lone Kathrin Hansen
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Der vil være arrangeret spisning  kl. 18.00 inden foredrag, som alle kan deltage i.   - du skal blot tilmelde dig. senest to dage før på 71992119
--------------------------------------
 Alle foredrag starter kl. 19.00 og slutter senest kl. 21.00
 
Onsdag den 3. oktober 2018
”Når forsynet tager hånd om livet på kloden.”                                                        Ingolf Plesner 
Ledes menneskehedens evolutionen mon af et guddommeligt forsyn? Er der en forudbestemt mening og et mål med det enkelte menneskes og menneskehedens udvikling? Er der mon noget, som det er vigtigt for os at lære for at følge udviklingens vej? - Hvorledes kunne en Kristus med sit næstekærlighedsbud blive født ind i et jernaldersamfund, der byggede på: ”Enhver er sig selv nærmest?” - Imidlertid er de frø, som Kristus såede for to tusind år siden, vokset til at bære vigtige dele af den vesteuropæiske kultur i dag som skoler, sygehuse, omsorg for svagt stillede medborgere, mange NGO'er m.m. - nutidens ”barmhjertige samaritan”. I andre verdensdele har andre store personligheder på samme måde som Kristus sået nye og kærligere tankegange, der fik kulturen til at blomstre. Hvis man ikke tror, at tilfældigheden ligger bag alt i vores verden, så stiller spørgsmålet næsten sig selv: ”Hvem mon tilrettelægger – usynligt for os – udviklingens forløb?”

 
Onsdag den 24. oktober 2018
"Mikroverdenen i mennesket."                                                                               Lars Gyde Nielsen
"I disse år sætter mange mennesker fokus på sund livsstil . Overvejelser vedrørende drikkevaner, fødevalg og debat om stimulerende hjælpemidler til at klare en stressende og konkurrencepræget hverdag fylder meget i mange menneskers tankeverden. Hvad kan man stole på, og hvordan skal man forholde sig? Gennem Åndsvidenskaben får vi en ny viden om og et indblik i livsfunktionerne, som de udspiller sig, i den mikroverden vort fysiske legeme består af."
 
Onsdag den 21. november 2018
Martinus’ syn på Jesus                                                                                             Ole Therkelsen                               
Martinus anså Jesus for at være modellen på det fuldkomne menneske. Martinus kunne med sin kosmiske bevidsthed have lavet hele sit livsværk uden at referere til Jesus og Bibelen. Men han ville retfærdiggøre Jesus ved at vise den videnskabelige sandhed i alle hans udtalelser. Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente er således videnskabeliggjort eller intellektualiseret kristendom.
 
Onsdag den 20. februar 2019
Døden, livets største overraskelse                                                                     Solveig Langkilde                                                                                
Ligesom døgn og år danner fortsættende kredsløb, er hvert liv vi lever også et led i en uendelig kæde af kredsløb. På tilsvarende måde som søvnen er en hvile og tid for opladning af ”batterierne” for livskraft, er også døden en overgang til en lys åndelig verden, hvor vi både kan udfolde de talenter, vi har skabt i de fysiske liv, og samle kraft og inspiration til næste inkarnation. For hvert liv udvikler vi evnen til at tænke og handle mere og mere logisk og kærligt.
 
Mandag den 11. marts 2019
Hvad er bevidsthed?                                                                                                         Søren Olsen
Alle har en bevidsthed, og det har med evner, instinkter, følelser, tanker, hukommelse og intuition at gøre. Ifølge videnskaben er hjernen årsag til bevidstheden. Fysiker og Nobelprismodtager Max Planck mente, at den fysiske verden er en virkning af bevidsthed. Martinus beskriver forholdet mellem hjernen og bevidstheden ned i de fineste detaljer. At få afklaret hvad bevidsthed er, er helt afgørende for vores selvopfattelse og forståelse af livet.
 
Onsdag den 3. april 2019
At dyrke det menneskelige                                                                                        Lene Jeppesen                                
I hverdagens hurtige tempo er det ikke altid vi når at dyrke vores menneskelige side. Vi kommer i skyndingen til at reagere instinktivt på en mere egoistisk måde, end vi egentlig gerne ville.

Martinus forklarer at dette er helt naturligt, og et trin på vejen i vores udvikling frem mod at blive fuldkomne mennesker.

At arbejde bevidst med på sin egen skabelsesproces er et stort ansvar, men samtidig også berigende, idet man altid selv kan gøre en forskel gennem de valg man træffer som menneske.        

Tilmelding til: Lone Kathrin Hansen, 7542 3091 kh@lonekathrinhansen.dk  hvis du vil spise

             
Cafe K-ærlig
Ribe 6760
Tlf: 7199 2119